Els serveis ocupen un 75% dels treballadors i les treballadores a Catalunya en una economia cada cop més terciaritzada

En el sector serveis es troben ocupades a Catalunya 2.489.900 persones, d’acord amb les estimacions de l’EPA del tercer trimestre de 2020, xifra que representa el 74,9% del conjunt de l’ocupació catalana. Les activitats del terciari que apleguen més persones ocupades són el comerç al detall, la sanitat i serveis socials, que sumen en cada cas el 10,1% de l’ocupació. El comerç al detall, la sanitat i serveis socials, la informació i comunicacions són els que més van augmentar l’ocupació. Per contra, els descensos més grans va correspondre a l’hostaleria, les activitats culturals i esportives, i altres serveis. 

Cal tenir present, però, que dins dels serveis es troben activitats fortament afectades pels ERTO com les lligades a l’hostaleria i l’oci. 

Segons les dades de l’EPA publicades recentment, la taxa d’atur a Catalunya a tancament del 2020 se situa en el 13,9%, la més elevada des de 2016. Això són més de mig miler de persones sense feina. L’ocupació ha disminuït un 4% internanual respecte l’any anterior, abans de la pandèmia de la Covid. Per sexes, l’atur femení (15%) es manté per sobre del masculí (12,9%) i també creix més. Per edat, l’ocupació juvenil de 16 a 24 anys és la més afectada, amb una caiguda de l’ocupació del -16%.

Als Països Catalans, les dades de gener mostren una destrucció d’uns 20.000 llocs de treball (10.470 al Principat, 10.094 al País Valencià i 998 a les Illes). Els sectors més afectats per la disminució de l’ocupació a Catalunya, després de l’agricultura, han estat la indústria (-5%) i els serveis (-3,8%) i no tant la construcció (-0,3%).

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, creix l’ocupació a temps parcial (+5,4%) i disminueix a temps complet (-0,3%). Així mateix, augmenta l’ocupació assalariada amb contracte temporal (+2%) i cau l’assalariada indefinida (-0,2%).